Markedssjef

Telefon: 35 50 45 13

Mobil: 971 84 337

ghk@skien.bbl.no

Eiendomsmegler MNEF

Telefon:

Mobil: 901 83 801

tod@em1telemark.no

Gabler – 25 muligheter til å bo fantastisk!

De som allerede bor på Klosterøya Vest, stortrives! Og akkurat nå kan du sikre deg en av de de siste leilighetene i nybygget Gabler. Her er det et bredt spekter av leiligheter med ulike størrelser og løsninger. Du finner garantert én som tilfredsstiller dine ønsker og drømmer.

Gabler. Smak litt på navnet… Akkurat så fint blir det! Akkurat så flott blir det å bo her!

Finn din leilighet:

Nummer Rom BRA Balkong / Terasse Innskudd Fellesgjeld Totalt
101 3 104 kvm 58,1 kvm kr 1 960 200 kr 1 850 000 kr 3 810 200
102 3 80,8 kvm 32 kvm SOLGT
103 3 108,9 kvm 90 kvm SOLGT
104 2 71,4 kvm 49 kvm SOLGT
201 3 104 kvm 21,3+13,6 kvm kr 2 360 200 kr 2 250 000 kr 4 610 200
202 3 80,2 kvm 16,4 kvm SOLGT
203 3 108,9 kvm 28,7 kvm SOLGT
204 3 97,8 kvm 23,8 kvm SOLGT
301 3 104 kvm 21,3+13,6 kvm kr 2 560 200 kr 2 450 000 kr 5 010 200
302 3 80,8 kvm 16,4 kvm SOLGT
303 3 108,9 kvm 28,7 kvm SOLGT
304 3 97,8 kvm 23,8 kvm SOLGT
401 3 104 kvm 21,3+13,6 kvm SOLGT
402 3 80,8 kvm 16,4 kvm SOLGT
403 3 108,9 kvm 28,7 kvm SOLGT
404 3 97,8 kvm 23,8 kvm SOLGT
501 3 104 kvm 21,3+13,6 kvm SOLGT
502 3 80,8 kvm 16,4 kvm SOLGT
503 3 108,9 kvm 28,7 kvm SOLGT
504 3 97,8 kvm 23,8 kvm SOLGT
601 3 104 kvm 21,3+13,6 kvm SOLGT
602 3 80,8 kvm 16,4 kvm SOLGT
603 4 141,6 kvm 93,4+28,7 kvm SOLGT
701 3 104 kvm 21,3+13,6 kvm SOLGT
702 4 141,7 kvm 57,2+23,1 kvm SOLGT

Arkitektens beskrivelse – Gabler

Arkitektkontoret Børve & Borchsenius

Dette prosjektet er den andre delen av det tredje byggetrinnet i utviklingen av Klosterøya Vest til et nytt, sentralt boligområde i Skien sentrum. Denne utbyggingen er planlagt på sydsiden av den første delen av dette byggetrinnet, som nå er under bygging.

Her vil utbyggingen omfatte oppføring av en ny bygning, Gabler, med 25 leiligheter fordelt på seks etasjer med hovedsakelig 3- og 4-roms leiligheter av varierende størrelse og utforming. Denne bygningen vil i sin helhet bli liggende nede på Klosterøyas hovedplan, på vestsiden av den eksisterende kontorbygningen langs Klostergata, der den vil strekke seg ned mot Hjellevannet. Mellom denne bygningen og den første bygningen i dette utbyggingstrinnet, Løvborg, vil det bli opparbeidet et utvendig fellesareal utformet som et utemøblert torg, der den eksisterende Stockmann-bygningen vil bli et fondmotiv.

UTFORMING

Bygningen er utformet med oppdelte volumer, med varierende fasadelengder og høyder, tilpasset den øvrige bebyggelsen i området. For å skape variasjon i bygningsuttrykkene, vil fasadeutformingen bli endret noe i forhold til tidligere utbyggingstrinn ved å benytte forskjellige typer balkongrekkverk, fargebruk og fasadematerialer. Innslag av murverk vil, på tilsvarende måte som tidligere, fortsatt knytte bygningene til den eldre eksisterende bebyggelsen på Klosterøya og skape en ny, spennende arkitektonisk helhet.

Utbyggingen vil med sin plassering og utforming være tilpasset «Fremtidens byer» ved sin nære tilknytning til alle byens sentrumsfunksjoner, sammen med de bærekraftige og miljøeffektive bygningstekniske løsningene som er valgt. Denne miljøprofilen innebærer mindre behov for bilbruk, effektiv arealbruk, økte verdier på glasskvalitet og isolasjonstykkelse, samt tilknytning til fjernvarmeanlegget.

TILGJENGELIGHET

Strukturen i bygnings- og leilighetsutformingen er tilpasset de gjeldende krav til tilgjengelighet, og spenner over et bredt spekter av leilighetsstørrelser og løsninger tilpasset de fleste behov. Det har vært lagt vekt på at alle leilighetene vil få gode sol- og utsiktsforhold, der utsikten til Hjellevannet fra romslige, vestvendte balkonger og terrasser, er et hovedmotiv.

UTLEAREALER

Utearealene som knytter seg til Gabler vil også være en del av den helhetlige landskapsplanen som er utarbeidet for Klosterøya Vest. På uteområdene rundt bygningen er det tilgang til et nærmiljø med interessante, solrike uterom for både lek og opphold. Her vil boligene få nærhet til de store offentlige uteområdene på Klosterøya Vest med sine attraktive miljøkvaliteter, der tilknytningen til Hjellevannet med badestrand og mulighet for andre uteaktiviteter gjør stedet unikt i en sentrumssammenheng.