Melding om forkjøpsrett 

Undertegnende melder med dette forkjøpsrett til bolig i Klosterøya Vest Gyldenløve og Lykke. Boligene i prosjektet fordeles etter medlemmets ansiennitet i Skien Boligbyggelag. 

Frist for å melde forkjøpsrett er 15. mars kl.12.00

Du vil bli kontaktet av SBBL og EM1 underveis i prosessen. Har du spørsmål angående forkjøpsretten kan du ta kontakt med rådgiver Sylvia Erin Aarli på tlf 35 50 45 08. 


Ved benyttelse av forkjøpsrett påløper et gebyr på kr 7 494,-.