Gabler

Gabler er den andre delen av det tredje byggetrinnet i utviklingen av Klosterøya Vest til et nytt, sentralt boligområde i Skien sentrum. Bygget stod ferdig våren 2019 og har nå kun 3 leiligheter igjen til salgs. 

Se leilighetene

Gabler består av 25 leiligheter fordelt på seks etasjer med hovedsakelig 3- og 4-roms leiligheter av varierende størrelse og utforming. Bygningen ligger nede på Klosterøyas hovedplan, på vestsiden av den eksisterende kontorbygningen langs Klostergata, og strekker seg ned mot Hjellevannet. Mellom denne bygningen og den første bygningen i dette utbyggingstrinnet, Løvborg, er det opparbeidet et utvendig fellesareal utformet som et utemøblert torg, der den eksisterende Stockmann-bygningen vil bli et fondmotiv.

Utforming

Bygningen er utformet med oppdelte volumer, med varierende fasadelengder og høyder, tilpasset den øvrige bebyggelsen i området. For å skape variasjon i bygningsuttrykkene, vil fasadeutformingen bli endret noe i forhold til tidligere utbyggingstrinn ved å benytte forskjellige typer balkongrekkverk, fargebruk og fasadematerialer. Innslag av murverk vil, på tilsvarende måte som tidligere, fortsatt knytte bygningene til den eldre eksisterende bebyggelsen på Klosterøya og skape en ny, spennende arkitektonisk helhet.

Utbyggingen vil med sin plassering og utforming være tilpasset «Fremtidens byer» ved sin nære tilknytning til alle byens sentrumsfunksjoner, sammen med de bærekraftige og miljøeffektive bygningstekniske løsningene som er valgt. Denne miljøprofilen innebærer mindre behov for bilbruk, effektiv arealbruk, økte verdier på glasskvalitet og isolasjonstykkelse, samt tilknytning til fjernvarmeanlegget.

Tilgjengelighet

Strukturen i bygnings- og leilighetsutformingen er tilpasset de gjeldende krav til tilgjengelighet, og spenner over et bredt spekter av leilighetsstørrelser og løsninger tilpasset de fleste behov. Det har vært lagt vekt på at alle leilighetene vil få gode sol- og utsiktsforhold, der utsikten til Hjellevannet fra romslige, vestvendte balkonger og terrasser, er et hovedmotiv.

Utearealer

Utearealene som knytter seg til Gabler vil også være en del av den helhetlige landskapsplanen som er utarbeidet for Klosterøya Vest. På uteområdene rundt bygningen er det tilgang til et nærmiljø med interessante, solrike uterom for både lek og opphold. Her vil boligene få nærhet til de store offentlige uteområdene på Klosterøya Vest med sine attraktive miljøkvaliteter, der tilknytningen til Hjellevannet med badestrand og mulighet for andre uteaktiviteter gjør stedet unikt i en sentrumssammenheng.