Arkitektens beskrivelse

Byggetrinn fire, som er det nest siste byggetrinnet på Klosterøya Vest, består av tre bygg: Lind, Gyldenløve og Lykke. Lind realiseres først, deretter er Gyldenløve planlagt bygget samtidig med Lykke.

Den bærende ideen

Idégrunnlaget for Klosterøya Vest er å skape et variert og godt bomiljø på et meget attraktivt tomteområde.

Området ligger vestvendt og solrikt plassert, med flott utsikt til Hjellevannet og landskapsrommet i tilknytning til dette. Derfor har en bærende idé for hele prosjektet, vært å utforme hver enkelt leilighet slik at den i størst mulig grad får nyte godt av disse spesielt gode sol- og utsiktsforholdene. Romslige balkonger og markterrasser bidrar til dette og gir gode, private uteoppholdsrom som utvider leilighetenes bruksområde.

Attraktive fellesarealer

De felles uterommene er en del av landskapsplanen som omfatter hele Klosterøya Vest. Her bidrar beplantning og belegning til å danne hyggelige møteplasser og attraktive uteoppholdsarealer. Den umiddelbare nærheten til Hjellevannet med egen badestrand, gjør Klosterøya Vest helt unikt i sentrumssammenheng.

Lind – 29 leiligheter

Leilighetene i Lind er lyse, moderne og spenner over et bredt spekter av størrelser og løsninger tilpasset de fleste behov. Generøse utearealer!

Gyldenløve – 15 leiligheter

Gyldenløve er utformet med oppdelte volumer og varierende fasadelengder. Flertallet av leilighetene er romslige 3-roms, alle med vestvendt front. Store vindusflater gir lys og luft. Enestående beliggenhet og utsikt.

Lykke – fem townhouses og 20 leiligheter

I dette nybygget er det i tillegg til leiligheter av varierende typer og størrelser, også gitt rom for 2-etasjes townhouses med egen, liten hage. Effektive planløsninger skaper gode rom og tidsmessige boforhold i både leiligheter og townhouses. 

Parkeringskjeller med sportsboder

Nedkjøringen til parkeringskjeller vil være den samme som beboerne i Løvborg og Gabler allerede bruker, men selve parkeringskjelleren blir ny. Den vil romme all leilighetsparkering, alle sportsboder og deler av sykkelparkeringen. Den resterende sykkelparkeringen vil etableres med utvendige stativer på bakkenivå og sykkelbod i 1. etasje i Lind.

Det vil bli opparbeidet gjesteparkeringer og et forskriftsmessig antall HC-plasser, samt parkeringsplasser for hjemmesykepleie og taxi.

Fremtidsrettet miljøprofil

Leilighetenes nære tilknytning til alle byens sentrumsfunksjoner innebærer at utbyggingen er tilpasset miljøkonseptet «Fremtidens byer», med mindre bilbruk og mer effektiv arealbruk. Prosjektets tilknytning til Skiens fjernvarmeanlegg er også med på å underbygge denne miljøprofilen.

Enklere adkomst

Det er utarbeidet en revidert, ny reguleringsplan for hele dette resterende utbyggingsområdet. Denne planen omfatter også en ny, forbedret utforming av adkomstveien fra Klostergata ned til Klosterhagen, med et slakere stigningsforhold og med en bedre venteplass i veikrysset mot Klostergata.